The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

สถิติ

จาก Demopædia
สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา0
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
1
ไฟล์ที่อัปโหลด0
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Demopædia1
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.00
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน1
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
0
บอต (รายการสมาชิก)3
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)30
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)24
iussp (รายการสมาชิก)3,085
lasapienza (รายการสมาชิก)19
Treviso2015 (รายการสมาชิก)8
chiangmai2012 (รายการสมาชิก)10